Žiadosť o podporu elektromobility – Druhý pokus

logo-dotacie-elektromobil-december-2019

Dnes bolo znova po prvom neúspešnom pokuse, kedy po zlyhaní ľudského faktora u dodávateľa formulára (systému), možné aplikovať o dotáciu na nákup elektromobilu. Žiadosť cez online formulár na webstránke www.chcemelektromobil.sk mohla podať fyz. osoba a právnická osoba na nákup elektromobilu, ktorý spĺňa podmienky

  • bude čisto na elektrický pohon (BEV),
  • alebo bude na tzv. plug-in hybrid pohon (PHEV)

Z ďalších dôležitých podmienok spomeniem obstarávaciu cenu elektromobilu, tá nemôže presiahnuť 50 tis EUR s DPH ( t.j. 41 666,67 EUR bez DPH) a elektromobil si musí úspešný žiadateľ kúpiť najneskôr do jedného roka od podania žiadosti, čiže od dnes. Celkovo rezort hospodárstva vyčlenil na tento účel až 6 miliónov EUR.

Takto boli navrhnuté výšky dotácii (zdroj:www.chcemeelektromobil.sk):

Výška požadovanej dotácie december 2019Ako to dopadlo na druhý pokus?

Dnes 16.12.2019 o 12:00 bol systém už funkčný. Taktiež odozva servera bola bezproblemová, formulár sa načítal raz dva, vyplniť ho trvalo cca. 5 minút. Zavisí samozrejme od rýchlosti prstov žiadateľa, no aj od obsažnosti poľa „Zdôvodnenie motivácie žiadateľa“. Ak by ste toto pole nemali vopred pripravené, predpokladám, že stihnúť sa vzmestiť medzi úspešných žiadateľov, by bolo veľmi málo pravdepodobné.

Mne sa podarilo odoslat formulár v čase 12:07, pretože som trocha prepásol začiatok. Vyplniť sa mi ho síce podarilo no v notifikačnom emaily som si našiel informáciu, že už to bolo neskoro a že som v zásobníku…

Notifikačný email po vyplnení formulára obsahoval text:

„Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu registráciu, ktorá však bola vykonaná v čase kedy už kumulatívna výška priebežne vytváraných rezervácií dosiahla indikatívnu výšky finančných prostriedkov v zmysle 3.11. výzvy v zmysle bodu 5.2.4. Prílohy č.3. ste preto boli zaradený do zásobníka žiadateľov…“

Možno by bolo vhodné do budúcich vyziev, premyslieť spôsob prideľovania dotácií trocha ináč, trocha viac fér aj voči tým, ktorý práve nemohli o 12.00 sedieť za počítačom a tým, ktorý nevedia pracovať s počítačom pod časovým stresom.

Takto vyzeral formulár pre právnické osoby

Formular-dotacia-elektromobil-pravnicke-osoby

A takto pre fyzické osoby, uvádzam to sem, aby ste do budúcna (pre prípadné ďalšie obdobné dotácie) vedeli, aké približne údaje si pripraviť pre vyplnenie žiadosti o dotáciu a stihli to tak včas…

Chcemeelektromobil-formular-dotacia-fyzicka-osoba-2020

Podľa zverejnených informácií v tejto vlne elektrodotácií dnes uspelo 668 žiadadateľov o 786 ekologických áut (689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov), ostatní sú v zásobníku. Tým, ktorí uspeli gratulujem k pridelenej dotácií.